ANBI-gegevens Stichting Nederlands Kamerkoor

Op zoek naar de ANBI-gegevens van het NKK Fonds? Die kunt u vinden op deze pagina

Algemeen nut beogende instellinganbi_logo
Stichting NKK

Bezoekadres
Doelenstraat 46, 3512 XJ Utrecht

Raad van Toezicht
Mevrouw Julienne Straatman (voorzitter)
De heer Luc Defaix
Mevrouw Merlijn de Gruijter
Mevrouw Saskia Laseur
De heer Tarik Yousif

Directie
De heer Tido Visser (artistiek en algemeen directeur)

RSIN/fiscaal nummer
002952245

Rekeningnummer voor Vrienden & Sponsoren:
NL69ABNA0550445897 t.n.v. Stichting Nederlands Kamerkoor

Beschrijving van de doelstelling

Conform de aanvraag en de statuten van de stichting:
1. De stichting Nederlands Kamerkoor stelt zich ten doel het in stand houden van het Nederlands Kamerkoor dat tot voornaamste taak heeft het geven van concerten en het maken van geluidsopnamen al dan niet met beeld, in eigen exploitatie of in opdracht van anderen.
2. De stichting heeft voorts ten doel de bevordering van koorzang in het algemeen.

Alle algemeen nuttige activiteiten zijn samen feitelijk en volgens de regelgeving van de instellingen zonder winstoogmerk. De activiteiten van de instelling dienen feitelijk en volgens de regelgeving 90% of meer het algemeen belang. De feitelijke activiteiten bestaan met name uit het geven van publiek toegankelijke concerten, educatie en talentontwikkeling. De feitelijke activiteiten hebben het algemeen belang als uitgangspunt.

Wat heeft het Nederlands Kamerkoor bereikt in 2019? U leest het in ons artistieke jaarverslag van 2019!

 

 

De hoofdlijnen van het beleidsplan 2017-2020

Op deze pagina vindt u de toelichting op de voorwaarden die vanaf 1 januari 2014 verplicht vermeld dienen te worden op de website van ANBI-instellingen.

Opdracht & doelstellingen
Het NKK presenteert koormuziek op het allerhoogste niveau, in al zijn facetten, puttend uit het repertoire van alle tijden. Het wil zijn passie voor koormuziek overbrengen aan en delen met zoveel mogelijk mensen. Het innoveert en deelt zijn kennis om koormuziek als springlevende kunstvorm te versterken en te ontwikkelen. Het leidt tot uitvoeringen die niet alleen als mooi worden ervaren, maar ook als een belevenis.

Vanuit missie en naamgeving wil het NKK het koor van Nederland zijn, maar ook het koor voor Nederland. Wij stellen ons tot opdracht koormuziek op het hoogste niveau uit te voeren én haar springlevend te houden. Dat vertaalt zich voor de periode 2017-2020 naar ambities op drie gebieden.

Topkwaliteit
Het NKK voert het kamerkoorrepertoire uit op het hoogste niveau. Dat vraagt om ontwikkeling van een ‘topsportklimaat’: we investeren in het ontwikkelingsproces van een kerngroep met solistische kwaliteiten, de komende jaren met meer repetitietijd, individuele zang- en taalcoaching, groepsrepetities en geïntensiveerde (inter)nationale scouting. Met Peter Dijkstra als chef-dirigent hebben wij een koorbouwer van formaat, waarmee het koor zich verder kan ontwikkelen en de (inter)nationale reputatie kan versterken.

Naast regelmatige uitvoeringen in het buitenland, haalt het NKK de internationale top naar Nederland. Dat is zichtbaar in samenwerkingen met ensembles als Concerto Köln en Tallis Scholars, compositieopdrachten aan componisten als James MacMillan en Julia Wolfe, en projecten die internationale aandacht trekken, zoals 150 Psalms en Under the Horizon.

Innovatie
De verwachting en behoefte van het publiek verandert met de tijd. Anno nu komt het niet alleen voor een eendimensionale concertervaring, maar voor een totaalbeleving. Wij willen de positie van vernieuwer opnieuw vormgeven. Verhaal en concept vormen het uitgangspunt in de ontwikkeling van een programmering die regelmatig inspeelt op actuele thema’s. We willen vooroplopen in de ontwikkeling van koormuziek door de grenzen van de presentatievormen op te zoeken met nieuwe formats en interdisciplinaire samenwerking, en door jong compositietalent te betrekken.

Innovatie zien we ook terug in het model achter het amateurkorentraject Zingen doe je Samen! Binnen dit format brengen we professionals en amateurs samen rondom onze concerten. We bieden een podium aan amateurkoren door ze een optreden in het voorprogramma aan te bieden, voorafgegaan door workshops waarin we onze kennis overdragen. Het zorgt voor meer en ander publiek en het versterkt de banden met amateurkoren en zalen.

Educatie
“Zingen versnelt het ontstaan van vriendschappen,” Universiteit van Oxford in Science, oktober 2015

Bovenstaande bevestigt wat wij al jaren ervaren: zingen verbindt. Niet alleen het NKK is gebaat bij een gezonde korensector. Koorzang kan een rol van betekenis spelen voor een kosmopolitische, verbonden samenleving.

Met Zingen doe je Samen! hebben wij een landelijk amateurkorentraject van formaat ontwikkeld. Met NKK NXT bieden we jonge, net afgestudeerde zangers een betaald traineeship om hun kwaliteiten verder te ontwikkelen. Tenslotte werken we nauw samen met het Koninklijk Conservatorium Den Haag in de Masterspecialisatie Ensemblezang.

Artistiek beleid

Uitgangspunten
Net als in de afgelopen 80 jaar stellen we ons als opdracht tien eeuwen koormuziek te bestrijken, op het allerhoogste niveau. Het vormt de muzikale bron voor de samenstelling van onze programma’s. Topkwaliteit en innovatie zijn bepalend voor de wijze waarop we die programma’s presenteren.

In de praktijk
Het NKK brengt jaarlijks gemiddeld tien eigen producties (6-7 concerten per project), al dan niet in coproductie (gemiddeld 3 maal per jaar), en werkt op uitnodiging mee aan gemiddeld vijf producties (2-3 concerten per project). Qua bezetting, herkomst van repertoire en stijlperiode brengen we maximale variatie aan, zodat het koorrepertoire in al zijn facetten wordt belicht. We brengen herkenbaarheid aan in de programmering met een aantal jaarlijks terugkerende componenten.

Het seizoen wordt als volgt opgebouwd:
a. a cappella repertoire (6-7 projecten)
b. a cappella repertoire met solisten (1-2 projecten
c. Weihnachts-Oratorium
d. Matthäus-Passion;
e. ander begeleid repertoire (3-4 projecten
f. Internationale Koorbiënnale Haarlem
g. voorpaginaprojecten (1 project)

Beloningsbeleid

Beloningsbeleid directie
De Nederlandse muziekensembles hebben geen CAO. Voor de stafmedewerkers werken we met een loongebouw dat vergelijkbaar is met de schaalindeling van de CAO Theater: de directeur is ingeschaald in schaal IX met een aanstelling van 1 fte.

Beloningsbeleid Personeel
De Nederlandse muziekensembles hebben geen CAO. Onze musici werken als ZZP-er en ontvangen voor repetities € 95 en voor concerten € 210. Voor de stafmedewerkers werken we met een loongebouw dat vergelijkbaar is met de schaalindeling van de CAO Theater: Schaal III tot en met VIII.

 

Financiële verantwoording

 

Jaarrekening Nederlands Kamerkoor 2019

Jaarrekening Nederlands Kamerkoor 2018 

Op de hoogte blijven? Ontvang maandelijks concertinformatie, filmpjes, nieuws en meer…

Lees ons privacybeleid