ANBI-gegevens Stichting Fonds NKK Mecenaat

Op zoek naar de ANBI-gegevens van het Nederlands Kamerkoor zelf? Die kunt u vinden op deze pagina

Algemeen nut beogende instellinganbi_logo
Stichting Fonds NKK Mecenaat

Bezoekadres
Doelenstraat 46, 3512 XJ Utrecht

Contactgegevens
Tel: 030 230 30 20
Mail: fonds@nederlandskamerkoor.nl
Web: www.nederlandskamerkoor.nl/nkkfonds

RSIN/fiscaal nummer
861285608

Rekeningnummer:

Doelstelling

De statutaire doelstellingen van de Stichting Fonds NKK Mecenaat (hierna: NKK Fonds) luidt als volgt: “De Stichting heeft als steunstichting van het NKK ten doel het (doen) inzamelen van fondsen voor projecten en vermogensopbouw ten behoeve van de continuïteit van het NKK, en al hetgeen met vorenstaande verband houdt of daartoe bevorderlijk kan zijn, alles in de ruimste zin van het woord. Het vermogen van de Stichting wordt gevormd door schenkingen, legaten, erfstellingen en donaties, alsmede andere verkrijgingen. Het vermogen van de Stichting dient ter  verwezenlijking van het doel van de stichting.”

Het NKK Fonds werft particuliere schenkingen die via het fonds ten goede komen aan het NKK. Daarnaast is een belangrijke doelstelling van het NKK Fonds een reserve op te bouwen waarop het NKK kan terugvallen in tijden waarin de financiële resultaten onder druk staan, bijvoorbeeld door een veranderend politiek landschap of door een economische- of gezondheidscrisis. Het NKK Fonds tracht haar doel te bereiken door middel van:

  • het werven van (particuliere) begunstigers alsmede het organiseren van activiteiten voor hen
  • het geven van bekendheid aan en informatie over het werk van het NKK
  • het aantrekken en beheren van gelden
  • het uitkeren van gelden aan het NKK

 

Functies en namen van de bestuurders

Voorzitter Arnold Schilder
Secretaris Olivier Sueur
Penningmeester Anna Kesler

 

Beloningsbeleid

Het bestuur is onbezoldigd.

 

De hoofdlijnen van het beleidsplan 2017-2020

a. Werving. Voor potentiele schenkers zullen regelmatig bijeenkomsten worden georganiseerd waarbij geïnteresseerden geïnformeerd worden over de activiteiten van het NKK en de mogelijkheden om die te ondersteunen via het NKK Fonds.

b. Communicatie. Ontwikkelen en uitvoeren van een nieuws- en communicatiestrategie voor het NKK Fonds, aansluitend op de communicatiestrategie van het NKK, en het incorporeren van het NKK Fonds in de communicatiestrategie van het NKK. Potentiele schenkers zullen via alle mogelijke communicatiekanalen geïnformeerd worden over het NKK Fonds. Schenkers worden regelmatig op de hoogte gehouden van activiteiten van het NKK en NKK Fonds en de besteding van de donatiegelden.

c. Relatiemanagement. Het verder ontwikkelen en uitvoeren van ontvangsten en bijeenkomsten met schenkers en het onderhouden van het contact met hen. De schenker gaat een lange en structurele band aan met het NKK door middel van het fonds. Daar staan bescheiden erkentelijkheden in natura tegenover. In nauwe samenwerking tussen het bestuur en de afdeling Development van het NKK wordt hier vorm aan gegeven, bijvoorbeeld door het organiseren van een jaarlijkse bijeenkomst of de mogelijkheid mee op reis te gaan met een tournee van het NKK.

d. Uitvoering. Deze activiteiten worden uitgevoerd door de bestuursleden van het NKK Fonds in nauwe samenwerking met de directie en ondersteund door de afdeling Development van het NKK.

 

Verslag van de activiteiten

De activiteiten van de Stichting Fonds NKK Mecenaat kunt u vinden op deze pagina.

Financiële verantwoording

De jaarrekeningen van de Stichting Fonds NKK Mecenaat kunt u vinden op deze pagina.

Op de hoogte blijven? Ontvang maandelijks concertinformatie, filmpjes, nieuws en meer…

Lees ons privacybeleid

"*" geeft vereiste velden aan

Voornaam
*