150 Psalmen in 150 dagen

Dag 76: Awesome, triumphant God

 


anoniem (old Roman chant):
Terra tremuit, et quievit
Uitvoering: Det Norske Solistkor - Grete Pedersen
Concertregistratie: Parmando 24Culture

 

9. Terra tremuit et quievit
10. cum exsurgeret in judicium Deus,
ut salvos faceret omnes mansuetos terræ.
11. Quoniam cogitatio hominis confitebitur tibi,
et reliquiæ cogitationis diem festum agent tibi.
12. Vovete et reddite Domino Deo vestro,
omnes qui in circuitu ejus affertis munera:
terribili,
13. et ei qui aufert spiritum principum:
terribili apud reges terræ.

9. De aarde verstomde vol ontzag
10. toen God opstond om recht te spreken,
om alle verdrukten van de aarde te bevrijden.
11. Want mensen kunnen razen wat ze willen,
in jou moeten ze hun meerdere erkennen,
met hun razernij omgord jij jezelf.
12. Doe beloften aan de Levende, jullie God,
en houd je eraan! Alle mensen omringen hem
en brengen hun gaven aan hem die ontzag afdwingt.
13. Die de overmoed van vorsten beknot,
die ontzagwekkend is voor de koningen van de aarde.

9. The earth feared and became calm.
10. When God rises for judgment,
to save all the humble of the earth forever.
11. For man’s anger will thank you;
it will prevent the residue of wrath.
12. Vow and pay to the Lord your God;
all those around Him will bring a gift
to Him who is to be feared.
13. He will cut down the spirit of princes;
He will be feared by the kings of the earth.


 

150 Psalmen om de stilte te vullen

Het Nederlands Kamerkoor streamt 150 psalmen van 150 componisten in 150 dagen. De thema’s van de psalmen, teksten van duizenden jaren oud, zijn nog even actueel als toen ze geschreven waren. De psalmen verhalen over hoop en verdriet, over leiders in tijden van wanhoop en over machteloosheid en feest. De psalmen zijn een afspiegeling van onze menselijkheid. Het Nederlands Kamerkoor, de Tallis Scholars, Det Norske Solistkor en the Choir of Trinity Wall Street delen deze opnames met de wereld om de stilte mee te vullen, in de hoop dat we over 150 dagen op een punt zijn waar we weer live muziek kunnen maken voor ons publiek. De psalmen zijn opgenomen door cultuurzender Parmando 24Culture.

 

Thema van deze psalm: Vertrouwen

In navolging van Akhnaton kozen Mozes en de zijnen voor een enkele god als scheppervan hemel en aarde. Wellicht waren zij toen dan ook eerder een Egyptische afscheidingsstamdan de joden die na hun omzwervingen in Kana.n aankwamen en zelfs toen warenzij wellicht nog steeds afgescheiden Egyptenaren die pas veel later, tijdens de Babylonischeballingschap zich werkelijk als joden defi nieerden. Of hij zijn god nu Jahwehnoemde of Aton, de mens geloofde in het wonder van de schepping, van zijn schepping.Swüste: ‘De bewondering en verwondering over de schepping van hemel en aarde. Ende vreugde om bevrijding, bevrijding uit slavernij, uit onrecht. En natuurlijk scheppenwij mensen ook en werken ook wij mee aan bevrijding van onszelf of van anderen. Maarhier overheerst het besef dat we het in ons eentje niet kunnen. Het wordt ons gegeven,het is een geschenk.’

Het is het vaste vertrouwen in de juistheid van de schepping en de schepper dat uit psalmenspreekt als Ein feste Burg ist unser Gott, ditmaal eens van Georg Philip Telemann,of Great is the Lord van Edward Elgar, Plaudite omnis terra van Giovanni Gabrieli, DieHimmel rühmen van Ludwig van Beethoven, Laudate Domini van Bernadino Nanino,Confi tebor Domine van Marc-Antoine Charpentier en Jauchzet dem Herrn van JohannPachelbel. Ook in de verstilling in Blagoslovi Dushe Moya Gospoda (Loof de Heer, mijnziel) uit de Vespers van Sergej Rachmaninov klinkt vertrouwen. Of we het nu Kharmanoemen of Fatum of lotsbestemming, het gaat om een rotsvast vertrouwen, of zoals inpsalm 76 staat: Terra tremuit, et quievit (de aarde beefde en kwam weer tot rust). Altijdweer. Dat is de onveranderlijkheid in het veranderlijke. ‘Thou visitest the earth,… Thouwaterest her furrows, thou sendest rain into the little valleys thereof.’ Jaar in, jaar uit. Alseen geschenk.

Musicologisch concept en toelichting: Leo Samama (2017)

Opmerking: deze toelichtingen komen uit het programmaboek van het project in 2017. De volgorde van de psalmen was toen anders, maar we delen het alsnog graag met u om u zodoende te voorzien van achtergrondinformatie over de thematiek en de werken.

 

Wij zijn blij dat we deze prachtige muziek met u kunnen delen. We hopen dat we op deze manier de pijn kunnen verlichten en troost kunnen bieden in deze moeilijke tijden – onze gedachten zijn bij ons publiek en iedereen die geraakt is door het coronavirus. Tegelijkertijd hebben onze zangers het zwaar: zij verkeren in veel onzekerheid over hun eigen toekomst. Wilt u hen extra steunen? Een (eenmalige) donatie is van harte welkom – alle financiële bijdragen die het Nederlands Kamerkoor ontvangt in deze periode komen ten goede aan onze zangers. Bekijk hier meer informatie of maak gebruik van een Tikkie om direct een eenmalige donatie te doen.

 

Veelgestelde vragen

Kan ik de vorige psalmen ook terugkijken?
Nee, dat kan helaas niet. Dit heeft te maken met rechten en toestemming van andere partijen.

Ik zie bij sommige psalmen geen bewegend beeld!
Van sommige koren hebben we alleen toestemming om geluidsopnames te gebruiken. Daar ziet u dus alleen een stilstaand beeld, maar kunt u wel nog genieten van de prachtige muziek.

Wie heeft de vertalingen gemaakt van de Bijbelteksten?
De Nederlandse vertalingen zijn gemaakt voor het oorspronkelijke project in 2017 door de theoloog Gerard Swüste. De vertalingen hebben bewust een wereldlijke insteek: de onderliggende gedachte hiervan is dat we met dit project zichtbaar konden maken hoe de psalmen ook nu nog relevant zijn.

Kan ik de psalmen ook op cd of dvd bestellen?
Er zijn voorlopig geen plannen om deze registraties op cd of dvd uit te brengen.

Er staat nog een oude psalm online!
De psalmen worden automatisch per dag vervangen. Het kan zijn dat de oude psalm nog in de zogenaamde ‘cache’ van onze website staat, een tijdelijk geheugen waarmee we voorkomen dat de belasting op onze website te groot wordt. Dit geheugen wordt elk halfuur ververst.

 


Over 150 Psalms

150 Psalms werd in 2017 geïnitieerd door het Nederlands Kamerkoor en artistiek en algemeen directeur Tido Visser. Tijdens het Festival Oude Muziek in Utrecht voerden het Nederlands Kamerkoor, de Tallis Scholars, Det Norske Solistkor en the Choir of Trinity Wall Street een ‘monumentale ode aan 1000 jaar koomuziek’ uit: in 12 concerten, verspreid over 2 dagen, zongen zij 150 psalmen van 150 verschillende componisten. De psalmen, ingedeeld in 12 verschillende thema’s door theoloog Gerard Swüste en geselecteerd door musicoloog Leo Samama, waren een mix van 150 oude én nieuwe zettingen op muziek door 150 componisten. Deze marathon-concertreeks vond voor het eerst plaats in 2017 tijdens het Festival Oude Muziek in Utrecht, en werd vervolgd met concertreeksen in New York (2017), Brussel (2018), en Adelaide (2020).

 

Uitvoerenden:

 

Met dank aan: