Bremer: Volksliedjes

15,00

Out of stock


Levering 4-5 werkdagen

Description

Jetse Bremer, arr. (1959)
Ain boer wol noar zien noaber tou A farmer was going to see his neighbour
Daar staat een klooster in Oostenrijk There is a nunnery in the Eastern Realm
Daar kwam enen boer van Zwitserland A farmer came from Switzerland
Daar was een sneeuwwit vogeltje There was a little snow-white bird
Schoon jonkvrouw, ik moet u klagen Beautiful maid, I must complain
Daar was laatst een meisje loos There was once a clever girl
Komt vrienden in het ronden Come friends gather round
Vier weverkens Four little weavers
Schoon lief hoe ligt gij hier My fair love, how you lie here asleep
Wij zijn al bijeen We have come together
Dientje Dientje
Daar zou een meisje gaan halen wijn A girl was going to fetch wine
Drie schuintamboers Three young drummers
Die nachtegaal die zank een lied The nightingale sang a song
Het was een fraai rijk borgerskind There was a fine rich bourgeois lad
Allen die willen naar Island gaan All who want to go to Iceland
Merk toch hoe sterk See with what strength
Doen Dafne, d’overschone maagd When Daphne, the beautiful maiden
Mamma, ‘k wil een man hê Mama I want a man
Ik treur om een jonkvrouwe I lament for a lady
Plompaard en zijn wuvetje Clodhopper and his wife
Wel Anne Marieken So, Anne-Marie
De boer had maar enen schoen The farmer only had one shoe
Wij zijn gebroeders We are brothers
Springt op en toogt uw schoen Jump up and show your shoe

Nederlands Kamerkoor led by Uwe Gronostay