Interview – Julienne Straatman

27 januari 2021

Het Nederlands Kamerkoor onderschrijft net als veel andere culturele instellingen de Governance Code Cultuur. Het NKK werkt daarom met een Raad van Toezicht, die toezicht houdt op het functioneren van de organisatie en onafhankelijk advies geeft over zaken als het meerjarige zakelijk en artistiek beleid. Julienne Straatman is sinds januari 2013 lid van de Raad van Toezicht, waarvan de laatste vier jaar als voorzitter. Begin 2021 zal haar tweede termijn aflopen en nemen we afscheid van een bevlogen toezichthouder. Samen met haar blikken we terug én kijken we vooruit.

 Beeld: Melle Meivogel

 

Julienne Straatman (73) noemt zichzelf een generalist en een pionier. Hoewel van oorsprong historica heeft zij zich, naast haar passie voor beeldende kunst en muziek, ook ontwikkeld als pionier op het gebied van strategische marketing, communicatie en fondsenwerving. Ze was onder andere directeur van Sonsbeek International Art Centre en heeft de (corporate) communicatieafdelingen van de NOS, de NS en de Universiteit van Amsterdam geleid. Haar grote maatschappelijke betrokkenheid komt vooral tot uitdrukking in toezichthoudende functies in kunst en wetenschap en in het begeleiden van jong talent. Zo was zij onder andere vice-voorzitter van de Raad van Toezicht van Het Scheepvaartmuseum en is ze, naast het Nederlands Kamerkoor, nog actief betrokken als toezichthouder bij verschillende culturele organisaties, zoals Vocaal Talent Nederland, de Cellobiënnale Amsterdam, de Nederlandse Dansdagen en enkele door haarzelf opgerichte stichtingen.

 

Wanneer was je eerste contact met het Nederlands Kamerkoor?

“Ik ken het Nederlands Kamerkoor eigenlijk al mijn hele leven en er was altijd bewondering en waardering. De belangstelling voor de organisatie achter het koor ontstond door mijn vriendschap met Irene Witmer, toen zij algemeen directeur van het NKK werd. Die belangstelling werd omgezet in echte verbondenheid toen de toenmalige voorzitter van de Raad van Toezicht, Huibrecht Bos, mij voordroeg als lid van de Raad van Toezicht.”

 

Je bent benoemd tot lid van de RvT in 2013, geen makkelijke tijd voor het Nederlands Kamerkoor. Wat staat je nog het meeste bij uit die periode?

“Ik had, zoals gezegd, het hele proces al vanaf de zijlijn meegemaakt. Het koor had artistiek aan kracht ingeboet, het verloor zijn plaats in de BIS (de culturele basisinfrastructuur, red.), en de organisatie raakte financieel in zwaar weer. Daarmee dreigde het koor wel echt een bepaalde positie kwijt te raken. De artistieke toppositie van het koor moest dus opnieuw worden bevochten. Het was bij mijn aantreden duidelijk dat alle betrokkenen gezamenlijk aan het werk moesten om het tij te doen keren.

Het moment waarop ik instapte viel ongeveer samen met het moment dat Irene besloot het stokje als directeur te willen overdragen. Onze zoektocht naar een opvolger resulteerde in de benoeming van Tido Visser. Tido kon weer gaan bouwen, want hoe onzeker de positie van de zangers ook was geworden, er was wel enorm veel energie en passie om terug te vechten naar de artistieke top”.

 

 

Was er een moment waarop je echt een keerpunt zag?

“Je kunt de geschiedenis van het NKK niet elimineren, en ook niet doen alsof dat allemaal weggevaagd is. We hebben Tido vooral aangetrokken vanwege zijn enorme potentie om, naast zijn zakelijke ervaring, het artistieke beleid opnieuw vorm te kunnen geven. De traditie in ere houden, het experiment aangaan en nieuwe wegen inslaan, dat waren wel echt de kenmerken van het koor en een periode niet meer zo hoorbaar en zichtbaar. Tido heeft, samen met de zangers en de door hem aangetrokken topdirigent Peter Dijkstra, heel systematisch en strategisch een koers ontwikkeld. Waar we nu staan wordt gezien, erkend en gewaardeerd. En de sluimerende verhuisplannen, ingezet door Irene, kregen vorm in de verhuizing naar Utrecht, een symbolisch keerpunt. We zijn daar met open armen ontvangen. Soms heb je dat soort momenten nodig om de weg omhoog te markeren. Het was ook een logische stap, Utrecht heeft immers de ambitie de koorstad van Nederland te zijn.”

Het klinkt flauw, maar ik kan geen concert noemen waar ik niet happy ben weggegaan. Er is echt een constante kwaliteit gecreëerd en dat heeft zeker invloed op je beleving. Het koor is gewoon onnavolgbaar groots geworden.

 

Wat zijn je mooiste herinneringen aan je tijd bij het Nederlands Kamerkoor?

“Als toezichthouder ben je er vooral voor control & coaching. Je hebt natuurlijk regelmatig contact met de directie, staf en zeker ook met de musici. Ik ben altijd blij geweest na een gesprek met Tido. Ik bedoel niet dat het altijd gemakkelijk was: we kunnen allebei debatteren en we zijn allebei kritisch. Maar het gaat altijd om het belang van het koor, dus het blijft constructief en met wederzijds respect. Dat is wel een van de dingen waar ik met grote voldoening aan terug zal denken.

En, ja, waar doe je het voor? In de eerste plaats omdat er interessante, mooie, fantastische muziek gemaakt wordt. Er is echt een veelzijdig repertoire ontwikkeld. Daarnaast bevorder ik graag interdisciplinariteit en het samenbrengen van creatieve mensen. De verbindingen die tot stand kwamen door Tido te introduceren bij topwetenschappers als Robbert Dijkgraaf en Hans Jeekel, kunstenaars als Studio Drift of bij het van Gogh Museum hebben tot prachtige producties geleid. Lef hebben is ook belangrijk: Tido’s initiatief om met de Utrechtse Spinvis te gaan samenwerken heeft grensverleggende interessante programma’s opgeleverd. Het klinkt flauw, maar ik kan geen concert noemen waar ik niet happy ben weggegaan. Er is echt een constante kwaliteit gecreëerd en dat heeft zeker invloed op je beleving. Het koor is gewoon onnavolgbaar groots geworden.

Een derde punt waar ik echt blij mee ben, is dat er in de afgelopen jaren openheid ontstond om te onderzoeken wat het mecenaat voor het NKK kan betekenen. Zo zijn de Nobelkring en het NKK Fonds ontstaan, waar we vanuit de Raad van Toezicht dapper aan hebben meegewerkt. Liefhebbers kregen daarmee opeens extra verbondenheid, een ‘family-gevoel’. Dat bedoel ik niet klef, maar wel dat mensen zich nog meer betrokken voelen en dat ook tonen in woord en daad. Juist vanuit mijn eigen pionierswerk op dit gebied – ik ben mede oprichter en initiatiefnemer van de nieuwe leerstoel Mecenaatstudies, vanwege de stichting Geef om Cultuur aan de Universiteit Utrecht – ben ik daar heel blij mee. Het NKK is uitgegroeid tot een buitengewoon professionele organisatie. Die ontwikkeling gaat nog steeds door, maar de huidige, door Covid-19 gedomineerde omstandigheden, zullen zeker weer een keerpunt markeren. Dat wordt een belangrijke uitdaging voor mijn opvolger”.

 

Wat zou je je opvolger willen meegeven?

“Mijn opvolger moet zich altijd realiseren dat een dergelijke functie, naast de vereiste profieleisen, veel tijd en aandacht vraagt. Je moet ook buiten de vergaderingen beschikbaar zijn, om te sparren, te overleggen, en vooral ook om naar concerten te gaan. Dan besef je echt waarvoor je het doet. Waar je dan vandaan komt, of welke positie je in de maatschappij bekleedt, interesseert me verder niet zoveel.

Het belangrijkste is dat je bereid bent om te investeren in een kunstvorm, die je leven mooier maakt. Dat geldt overigens ook op een breder vlak: cultuur is geen liefdadigheid, helemaal niet zelfs. Het zegt iets over wie we zijn, over onze identiteit, over wie we willen zijn. Het heeft economische, sociale en culturele returns of investment, en dat is men zich in de politiek en in de samenleving eigenlijk nog te weinig bewust. Dat geldt overigens ook voor andere sectoren in het publieke domein, zoals onderwijs, zorg en wetenschap, waar waardering, erkenning en dus fair pay evenmin vanzelfsprekend zijn. Beroepen waar passie en volharding kenmerkend zijn. In deze coronatijd heeft de culturele sector zich toch echt van zijn beste kant laten zien. Hoe dat komt? Denk aan musici, die bij ieder concert als het ware opnieuw examen doen, dus ze hebben wel geleerd te incasseren. Ondanks alles gewoon doorgaan, met passie en overtuiging, dat is zeker een kenmerk van creatieve professionals. Dapper door dus.

 

Als toezichthouder beteken je achter de schermen eigenlijk best veel voor een organisatie als het Nederlands Kamerkoor, als ik het zo hoor.

“Nou, we doen het met elkaar, en dat zeg ik niet uit valse bescheidenheid. Zoals de directeur de hele organisatie moet weten te motiveren, heeft de Raad van Toezicht ook een verantwoordelijkheid mensen mee te krijgen, zowel intern als extern. Dat is het belangrijkste: een gezamenlijk gevoel van ‘hier gaan we voor’. De huidige Raad van Toezicht bestaat uit mensen, die weliswaar ieder in hun rol gepaste afstand houden, maar wel die gezamenlijke betrokkenheid voelen. Dat motiveert en inspireert, dat is denk ik wel de grootste drijfveer die ‘mijn soort’ heeft. Ik zou doodongelukkig zijn als ik dat in mijn eentje zou moeten doen. Op reis gaan met het koor, of eens een koorlid bellen om even te sparren, dat zijn wel momenten die iets betekenen.

Ik geloof heilig in een mecenaat waarin woord, daad en geld samenkomen – en dan in een evenwichtige en gelijkwaardige verhouding in publieke en private middelen. Als je alleen geld geeft is dat natuurlijk ook belangrijk. Maar als er geen betrokkenheid is, geen besef van waarom je het doet en je je hart niet openstelt, dat zou voor mij niet werken. En onderzoek geeft intussen aan dat dat voor heel veel mensen opgaat. Ervaren hoe gelukkig je anderen kunt maken zorgt ervoor dat je nog harder gaat rennen.

“Cultuur is geen liefdadigheid, helemaal niet zelfs. Het zegt iets over wie we zijn, onze identiteit, over wie we willen zijn. Het heeft economische, sociale en culturele returns of investment en dat is men zich, in politiek en samenleving, nog eigenlijk te weinig bewust”

 

Wat zie je als opgave voor de culturele sector in de komende tijd?

“Ik ben historicus, dus als ik deze momentopname in een breder perspectief plaats, is het in de huidige context vooral een kwestie van overleven. Ik hoop echter dat men ook in staat zal zijn om over de lange termijn na te denken over wie je bent, wie je wilt zijn, en hoe je dat op lange termijn kunt realiseren: samen. We moeten van dat overleven weer leven maken, en kijken naar de wereld van morgen, naar de nieuwe generatie. Alle organisaties waar ik bij betrokken ben als bestuurder hebben allemaal vernieuwing in het DNA. Die bereidheid om te blijven innoveren is juist belangrijk in deze tijd. Openheid houden en niet verkrampt raken in de (begrijpelijke) struggle om te overleven.”

 

Wat voor rol zie je voor het Nederlands Kamerkoor in de komende tijd?

“Het is mooi als je kunt blijven doen wat je nu doet: Prachtige muziek maken, uitdagingen en nieuwe wegen zoeken. En zoveel gunfactor hebben, dat, als je eens experimenteert en niet iedereen het kan waarderen, mensen het toch belangrijk vinden dat het gebeurt. Draagvlak hebben in de samenleving, en anderen vanuit die kracht weten te inspireren. Als kunstinstelling moet je interdisciplinariteit inzetten, maar je core business mag je nooit verliezen. Als koor kun je echt wat betekenen als je anderen zó weet te inspireren, dat iemand zegt: “ik wil samen zingen”. Iedereen heeft helden nodig, en ik gun het Nederlands Kamerkoor die heldenrol.”

 

Dit interview verscheen eerder in het decembernummer van het Nederlands Kamerkoor magazine. Lees het hele magazine hier online!

Op de hoogte blijven? Ontvang maandelijks concertinformatie, filmpjes, nieuws en meer…

Lees ons privacybeleid

"*" geeft vereiste velden aan

Voornaam
*