Stichting Fonds NKK Mecenaat (NKK Fonds)

De statutaire doelstellingen van de Stichting Fonds NKK Mecenaat (NKK Fonds) luiden als volgt: “De Stichting heeft als steunstichting van het NKK ten doel het (doen) inzamelen van fondsen voor projecten en vermogensopbouw ten behoeve van de continuïteit van het NKK, en al hetgeen met vorenstaande verband houdt of daartoe bevorderlijk kan zijn, alles in de ruimste zin van het woord. Het vermogen van de Stichting wordt gevormd door schenkingen, legaten, erfstellingen en donaties, alsmede andere verkrijgingen. Het vermogen van de Stichting dient ter  verwezenlijking van het doel van de stichting.

Stichting Fonds NKK Mecenaat (NKK Fonds)
Melle Meivogel

Bezoekadres   
Doelenstraat 46, 3512 XJ Utrecht

Contactgegevens   
telefoon 030 230 30 20   
email fonds@nederlandskamerkoor.nl 

Bestuur (onbezoldigd)  
Arnold Schilder voorzitter
Yvonne Brzesowsky-Ruys secretaris
Olivier Sueur penningmeester

RSIN / fiscaal nummer   
861285608

Rekeningnummer
IBAN: RABO 03559 47846 op naam van Stichting Fonds NKK Mecenaat

Stichting Fonds NKK Mecenaat (NKK Fonds) is aangemerkt als culturele ANBI. 
KvK-nummer: 78161428

ANBI-verantwoordingsgegevens

Bent u op zoek naar de ANBI-gegevens van Stichting Nederlands Kamerkoor? Deze vindt u hier .

 

 

Nooit meer een concert missen?

Schrijf je in voor onze concertupdates!

  • als eerste op de hoogte van nieuwe concerten en evenementen
  • exclusieve extra’s
  • voorrang bij kaartverkoop
Houd mij op de hoogte